Kategoriarkiv: Nyheder

Grenå Golf + Månedsmatch

Desværre må vi aflyse vores match med vores venskabs klub Grenå Golf, som var planlagt til den 16. juni i Grenå. Denne onsdag bliver så “bare” en almindelig onsdagsmatch.

Der er åben for tilmelding til vores månedsmatch den 2. juni, hvor vi som tidligere informeret efter matchen, afholder vores generelforsamling og får uddelt præmier, for alle spillede runder i denne sæson.

Med nuværende regler, kræver det at man kan fremvise et gyldigt Coronapas/-test.

Indkaldelse til GENERALFORSAMLING

Der indkaldes herved til ordinær

Generalforsamling

til afholdelse onsdag, den 2. juni 2021 kl. 20.30

hos Norddjurs Golfklub i klublokalerne.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent (bestyrelsen foreslår et uændret kontingent på kr. 0,00)
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode
  På valg er: Martin Jul Pedersen og Lars Hastrup – begge modtager genvalg
 6. Valg af 1 suppleant for 1-årig periode
  På valg er: Lars Næsby – modtager genvalg
 7. Valg af revisor
  På valg er: Peter Due – modtager genvalg
 8. Forslag fremsat af bestyrelsen
 9. Indkomne forslag
  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 2 uger før generalforsamlingens afholdelse
 10. Eventuel

  Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle, der har deltaget i klubbens arrangementer det foregående år. Valgbare til bestyrelsen er alle, der har deltaget i klubbens arrangementer inden for de seneste 2 år.

Bemærk!

Forsamlingsforbuddet jfr. Corona-restriktionerne er årsag til, at den ordinære generalforsamling ikke har kunnet afholdes inden udløbet af april måned, som er deadline herfor jfr. vedtægterne.

Forsamlingen udskydes derfor jfr. indkaldelsen til den 2. juni 2021, hvor den nu indgåede aftale om genåbning tillader, at vi kan samles indendørs i restaurant/café for at afholde et møde med fagligt indhold.

Krav om gyldigt Coronapas/-test eller lign., skal overholdes ved deltagelse i generalforsamlingen.

Hent indkaldelse her

Månedsmatch

Er du opmærksom på at vi afholder månedsmatch den 12. maj kl. 17.00, det bliver som ved sidste månedsmatch, uden indendørs spisning, men med en sandwich til at tage med. Scorekort og sandwich afhentes og afleveres ved dobbeltdørene ved terrassen. Husk betaling kr. 50,- gerne mobilpay.

Endelig kan vi informere om, at ved månedsmatchen den 2.juni må vi afholde generalforsamling i Onsdagsherrerne. Da må vi endelig mødes indenfor, så her bliver der spisning og præmieoverrækkelse for sæsonen indtil nu. Her vil vi også gerne appellerer til, at man møder frem så vi kan få udleveret alle præmierne og I kan give jeres mening tilkende på generalforsamlingen. Pris er som sædvanlig kr. 100,- HUSK Corona-pas det er en nødvendighed for at vi kan afholde indendørs, vi bliver desværre nød til at se det, så fremvis det gerne af dig selv, så vi ikke skal påtage os rollen som Politimand.

Vagter

Der er ændret i vagtplanen, da der var sat personer på, som vi desværre ikke har set endnu. Så tjek lige kalender

Der skal så vidt det er muligt, være 2 personer på vagt mellem kl. 16:00 og 17.00. Vi har valgt at fastholder vagter, (Selvom vi har fået Mobil Pay) for dem som kommer sent en onsdag, altid har nogen at gå ud med.

Der er også vagtens ansvar at der bliver ryddet pænt op efter os.

Månedsmatch

Husk tilmelding til månedsmatch den 12. maj. Da vi stadig ikke må mødes efter runden, bliver det ligesom sidste gang, hvor man får en Sandwich med rundt.

Scorekort afhentes ved dobbeltdøren på terrassen, og afleveres samme sted efter runden.

Præmier til vinderne og flagpræmier udleveres ved månedsmatch i juni måned.

Månedsmatch den 12. maj

Vi fastholder dato for vores månedsmatch den 12. maj, selvom vi desværre heller ikke må mødes bagefter. Derfor samme koncept som sidste gang, med en sandwich med rundt og med 50 kr. for deltagelse.

Præmier til vinderne og flagpræmier udleveres ved månedsmatch i juni måned, hvor vi også håber at kunne afvikle vores Generalforsamling.

Med de ændrede regler for forsamling, må vi nu kunne grille og spise pølser efter runden til vores almindelige onsdags matcher, med de regler der pt. er gældenden.

Alm. onsdags matcher

Som det ser ud pt. må vi desværre ikke grille pølser og efterfølgende spise dem på terrassen, som vi plejer ved almindelige onsdags matcher.

Kopi fra DGU:
Hvis maden udleveres i eller omkring klubhuset, så må maden ikke indtages der, herunder på terrassen mv. .

Vi glæder os til jer alle trods diverse restriktioner..

Rettelse til månedsmatch


Vi afholder stadig vores månedsmatch den 7. april, men vi må desværre ikke mødes efter runden til en pølse.

Vi har derfor valgt at man får en goodie-bags med rundt fra Møllebistroen, som man så kan nyde under runden.

Prisen inkl. denne er stadig 50 kr.  

Tilmelding er som sædvanlig på golfbox, og beløb kan overføres på mobilpay