Kategoriarkiv: Nyheder

Hjemmebanemesterskab

Lørdag den 29. august afholder vi hjemmebanemesterskab.

Det  afholdes i år som erstatning for vort traditionelle udebanemesterskab.

Vi begynder med et rundstykke og kaffe m.v. kl. 07.45

Matchen afsluttes med en frokost, pokal og præmie uddeling.

Turneringsfee = kr. 50,-  Betales på dagen, eller mobilepay nr. 798268

Da der er stort tilskud fra vores klubkassen, er betingelser for deltagelse, at du min. har spillet med onsdagsherrerne 3-5 gange siden 2019.

Mobil Pay

Så fik vi vores Mobil Pay nummer, og det blev 79 82 68

Nummeret erstatter alle andre tidligere brugte numre.

Hvis man bruger nummeret ifm. en almindelig onsdagsmatch, overfører man selvfølgelig beløb inden man går ud.

Bruger man Mobil Pay, er det ikke nødvendig at skrive sig på listen ved vagthavende / postkasse.

Der vil stadig være en bakke, hvor man kan betale 5 kr. hvis man ønsker en ekstra pølse, men det vil også være ok at overføre 25 kr. inden man går ud.

Det kan selvfølgelig også bruges til vores månedsmatcher.

Nummeret vil blive hængt op ude på vores opslagstavle.

Klubben er nu en formel forening

Den 10. juni 2020 blev en mærkedag for vor “lille hyggeklub”, idet der på den stiftende generalforsamling blev dannet en formel klub med vedtægter, valgt bestyrelse m.v.. Referat fra generalforsamlingen kan ses her.

Etablering af en formel klub er på ingen måde udtryk for, at vi er blevet mere formelle, eller klubben har vokset sig til noget stort. Formålet er det samme: at samle mandlige medlemmer af Norddjurs Golfklub for at spille golf i hyggeligt og socialt samvær, herunder afholde turneringer for medlemmerne og venskabsklubber. Etableringen er alene afledt af, at klubben skal opfylde bestemmelserne vedr. Hvidvask for, at vi kan have en konto i Sparekassen.

Klubbens vedtægter kan ses her.

På generalforsamlingen blev følgende medlemmer valgt som klubbens første bestyrelse, og efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig med de angivne poster:

Henrik Bach Nielsen – formand

Iver Hougaard Jensen – næstformand

Per Villadsen – kasserer & sekretær

Martin Jul Pedersen – menigt medlem

Lars Hastrup – menigt medlem.

Lars Næsby blev valgt som suppleant, og Peter Due som revisor.

Det er uændret Udvalget (Aktivitets- og turneringsudvalget jfr. vedtægternes §7) der varetager alle praktiske opgaver omkring alle matcher. Medlemmerne heraf fremgår under menuen “Udvalg”
Klubben har efter stiftelsen oprettet et CVR-nr.  = 41 42 44 94, og klubbens konto i Sparekassen bliver registreret herunder.
Med denne registrering får vi også mulighed for at få et “direkte” MobilePay nr. – i stedet for, at indbetalinger skal gå via et medlem. Det nye nummer bliver oplyst, når det er klart til brug.

Tilmelding til månedsmatch

Tilmelding til månedsmatch

Så er der åben for tilmelding til vores månedsmatch den 1. juli på golfbox

Det er stadig en øvre grænse for deltagerantallet på max 50, som vi også plejer at holde os indenfor. I tilfælde af flere, vil det være efter “først til mølle” princippet.

Sidste tilmelding er som sædvanlig søndag kl. 20:00

Månedsmatch – Generalforsamling og vagter

Onsdag d. 10. juni forsøger vi af afvikle vores første månedsmatch, med efterfølgende generalforsamling. Begge dele afhænger selvfølgelig af, om forsamlings antallet hæves.  Tilmelding foregår på golfbox, med senest tilmelding søndag kl. 20.

I tilfælde af at antallet af tilmeldte er større end det tilladte, aflyser vi ovenstående, og spiller almindelig “Onsdag” uden fælles spisning og generalforsamling. Hold jer orienteret på hjemmesiden.

Vi starter også op med vagter igen. Det betyder at hvis månedsmatch aflyses, vil der være bemandet ud fra vagtplanen. Husk at tjekke den, og få lagt det i jeres kalender. Hvis i ikke kan komme, så sørg selv for at få byttet med en anden.

Hent “Indkalselse til stiftende generalforsamling” her.

Pølser + månedsmatch:

Onsdag d. 20. maj vil der igen være pølser på grillen. Kassen med pølser osv. vil være stillet i herrernes omklædningsrum, hvor man så kan forsyne sig fra.  Hvis det nu viser sig at vi må være i klubhuset efter givne regler, og at vi må blokere banen i de 2 timer, anvender vi klubhuset i stedet.

Månedsmatch og generalforsamling :

I tilfælde af at der åbnes op for forsamling på 30 – 50 mennesker, har vi talt om at afvikle en månedsmatch d. 10 juni. Der vil selvfølgelig kommer mere information om dette, når vi nærmere dato for ud meldingen. Dog kan du allerede nu tilmelde dig på golfbox.

Indtil videre er der stadig ingen vagter om onsdagen. Der vil bliver informeret på vores hjemmeside, når vi starter op med dette.

Tilføjelse/rettelse til spillet på banen:

Lokal regel: Lempelse i urevne bunkere.

Områder i bunkere, hvor sandet ikke er revet/udglattet, behandles som areal under reparation. Gene eksistere ikke, hvis forholdet kun er til gene for spillerens stance.
Drop en bold (fra knæhøjde) inden for en køllelængde fra det nærmeste punkt for lempelse i bunkeren

Midlertidig lokalregel: Spil med lejeforbedring.

Lokalreglen er gældende fra 1. maj 2020 og indtil den ophæves:

Når en spillers bold ligger i en del af det generelle områdeklippet til fairwayhøjde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang ved at placere den oprindelige bold eller en anden bold i og spille den fra dette lempelsesområde:

  • Referencepunkt: Boldens oprindelige sted.
  • Størrelse af lempelsesområdet målt fra referencepunkt: En køllelængde fra referencepunktet, men med disse begrænsninger:
  • Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet:
  • Må ikke være tættere på hulletend referencepunktet, og
  • Skal være i det generelle område.