Kategoriarkiv: Nyheder

Aflysning af nytårsappel

Vores nytårsappel som vi havde håbet kunne afvikles den 13. marts eller lørdag den 20. marts, bliver desværre ikke til noget.  

Vi håber derimod at vi den 7. april, som er vores første månedsmatch, at kunne gennemføre en kombination af appel og generalforsamling.

Mere info om dette senere..

Kære alle onsdagsherrer i ønskes et godt nytår.

Vi fra bestyrelsen prøver fra vores Corona hjemmekontorer, at opdaterer vores Onsdagsherrer hjemmeside.

Derfor kan du allerede nu, gå ind og se hvornår vi håber på at kunne afholde Nytårsappel og generalforsamling, at afholde venskabsmatcher, månedsmatcher, der er lavet en vagtplan og et lettere opdateret regelsæt.

Vi holder fast i F-18, hulspil og stableford turneringen igen i år, så på det område er alt ved det gamle.

Vi arbejder med to datoer for Nytårsappel, lørdag den 13. marts eller lørdag den 20. marts, alt afhængig af hvad Statsministeren beslutter vi må til den tid, men sæt endelig kryds i kalenderen.

Vi håber, at du støtter om omkring vores hyggelige lille onsdagsklub og glæder os til at komme i gang igen og at se dig i klubben og på banen.

Mange gode golf hilsner.
Henrik

Afslutningsmatch.

Der er åben for tilmelding til vores afslutnings match, som er den 26. september.

Der er morgenmad kl. 07:45 med det som hører sig til. Starttid: 08.45 med baglæns gunstart.

Spilleform. Vi slår ud fra hvid tee på par 3 hullerne, gul tee på par 4 hullerne og rød tee på vores par 5 huller. Derudover tager vi også par 3 banen i brug.

Så kom og vær med til en forhåbentlig sjov og anderledes runde.

Efter runden er der frokost og præmie overrækkelse.

Tilmelding som sædvanlig i golfbox. Pris for deltagelse er 100 kr.

Hjemmebanemesterskab

Lørdag den 29. august afholder vi hjemmebanemesterskab.

Det  afholdes i år som erstatning for vort traditionelle udebanemesterskab.

Vi begynder med et rundstykke og kaffe m.v. kl. 07.45

Matchen afsluttes med en frokost, pokal og præmie uddeling.

Turneringsfee = kr. 50,-  Betales på dagen, eller mobilepay nr. 798268

Da der er stort tilskud fra vores klubkasse, er betingelser for deltagelse, at du min. har spillet med onsdagsherrerne 3-5 gange siden 2019.

Mobil Pay

Så fik vi vores Mobil Pay nummer, og det blev 79 82 68

Nummeret erstatter alle andre tidligere brugte numre.

Hvis man bruger nummeret ifm. en almindelig onsdagsmatch, overfører man selvfølgelig beløb inden man går ud.

Bruger man Mobil Pay, er det ikke nødvendig at skrive sig på listen ved vagthavende / postkasse.

Der vil stadig være en bakke, hvor man kan betale 5 kr. hvis man ønsker en ekstra pølse, men det vil også være ok at overføre 25 kr. inden man går ud.

Det kan selvfølgelig også bruges til vores månedsmatcher.

Nummeret vil blive hængt op ude på vores opslagstavle.

Klubben er nu en formel forening

Den 10. juni 2020 blev en mærkedag for vor “lille hyggeklub”, idet der på den stiftende generalforsamling blev dannet en formel klub med vedtægter, valgt bestyrelse m.v.. Referat fra generalforsamlingen kan ses her.

Etablering af en formel klub er på ingen måde udtryk for, at vi er blevet mere formelle, eller klubben har vokset sig til noget stort. Formålet er det samme: at samle mandlige medlemmer af Norddjurs Golfklub for at spille golf i hyggeligt og socialt samvær, herunder afholde turneringer for medlemmerne og venskabsklubber. Etableringen er alene afledt af, at klubben skal opfylde bestemmelserne vedr. Hvidvask for, at vi kan have en konto i Sparekassen.

Klubbens vedtægter kan ses her.

På generalforsamlingen blev følgende medlemmer valgt som klubbens første bestyrelse, og efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig med de angivne poster:

Henrik Bach Nielsen – formand

Iver Hougaard Jensen – næstformand

Per Villadsen – kasserer & sekretær

Martin Jul Pedersen – menigt medlem

Lars Hastrup – menigt medlem.

Lars Næsby blev valgt som suppleant, og Peter Due som revisor.

Det er uændret Udvalget (Aktivitets- og turneringsudvalget jfr. vedtægternes §7) der varetager alle praktiske opgaver omkring alle matcher. Medlemmerne heraf fremgår under menuen “Udvalg”
Klubben har efter stiftelsen oprettet et CVR-nr.  = 41 42 44 94, og klubbens konto i Sparekassen bliver registreret herunder.
Med denne registrering får vi også mulighed for at få et “direkte” MobilePay nr. – i stedet for, at indbetalinger skal gå via et medlem. Det nye nummer bliver oplyst, når det er klart til brug.

Tilmelding til månedsmatch

Tilmelding til månedsmatch

Så er der åben for tilmelding til vores månedsmatch den 1. juli på golfbox

Det er stadig en øvre grænse for deltagerantallet på max 50, som vi også plejer at holde os indenfor. I tilfælde af flere, vil det være efter “først til mølle” princippet.

Sidste tilmelding er som sædvanlig søndag kl. 20:00