Nye Golfregler 2019

Fra 2019 skal vi som bekendt spille efter nye og ændrede Golfregler. Alle i Norddjurs Golfklub skal fra 1. januar være klar til at spille efter dem.

Du indbydes derfor hermed til en regelopdateringsaften, hvor ændringer og nyheder i golfreglerne gennemgås.
Bemærk: Hvis du har modtaget en indbydelse tidligere, bedes du se bort fra denne henvendelse..

Følgende regelaftener er foreløbig planlagt:

torsdag, den 13. december, kl. 19:00
tirsdag, den 18. december, kl. 19:00
torsdag, den 10. januar, kl. 19:00 (åbnes senere)
tirsdag, den 15. januar, kl. 19:00 (åbnes senere)

Regelgennemgangen forventes at vare 2 til 2½ time, afhængig af medlemmernes spørgelyst.

Midtvejs holdes en pause, hvor der serveres kaffe og et stykke brød.
Samlet pris, som også inkluderer regelbogen, ”Spillerudgaven af Golfreglerne”, kr. 40,00.

Medbring din smartphone eller tablet, da du i pausen så får mulighed for at løse en lille regelquiz på 6 spørgsmål. Spørgsmålene angår de regler, som vi har gennemgået inden pausen.

Tilmelding via Golfbox

Generalforsamling

Til alle Onsdagsherrer i Norddjurs Golfklub
Vor golfklub afholder den årlige ordinære generalforsamling torsdag, den 29. november 2018, og der er flere interessante, men også vigtige emner, der skal behandles. Formandens beretning og regnskabet er selvfølgelig altid interessante punkter, da de giver væsentlige informationer om, hvordan det står til i vor klub. Regnskabet (årsrapporten) er allerede tilgængelig på klubbens hjemmeside under indkaldelsen til generalforsamlingen.
På mødet skal der også vælges (hhv. genvælges) 4 medlemmer til bestyrelsen. Onsdagsherrerne er for kort tid siden blevet repræsenteret i bestyrelsen ved Peter Klemmensen, men er der evt. andre onsdagsherrer,
der ønsker at stille op, skal dette ske senest på mødet (jfr. gamle vedtægter) ved at kandidaten selv eller evt. et andet medlem melder hans kandidatur. Pt. har 3 medlemmer – men ingen onsdagsherrer – meldt deres kandidatur til bestyrelsen. Kandidaterne er Jens Sørensen, Maibrit Christensen og Henning Schødt. Se deres præsentationer på Norddjursgolf.dk.
Bestyrelsen har fremsat forslag om en vedtægtsændring, ligesom der er kommet flere forslag fra medlemmer om bl.a. også ændringer til vedtægterne. Medlemmernes forslag bliver offentliggjort på klubbens hjemmeside inden mødet.
Det er vigtigt, at klubben har vedtægter og regler, der giver fornuftige vilkår både for bestyrelse og medlemmer, så herfra skal lyde en opfordring til at studere og vurdere, hvilke af de fremsatte forslag, der foretrækkes.
Derfor: Mød op, bliv informeret og brug din indflydelse. HUSK tilmelding i Golfbox senest 27.11 kl. 22.

Afslutningsmatch.

Der er åben for tilmelding til vores afslutnings match, som er den 29. september.

Der er morgenmad kl. 07:45 med det som hører sig til. Starttid: 08.45 med baglæns gunstart.

Efterfølgende er der frokost, Præmieoverrækkelse for dagen, årskonkurrencerne og den sidste onsdagsmatch.

Resten af dagen og så længe folk kan, er der almindelig social samvær og måske et par putterkonkurrencer

Der er tilmelding i golfbox. Pris for deltagelse er 100 kr.

Udebanemesterskab

Årets udebanemester skab blev i år afviklet i Skanderborg Golf Klub.  En meget svær bane for nogen, men ikke for Kaj Ladefoged, som løb med titlen i år.  Stort tillykke til Kaj.

Tusind tak for et godt arrangement til Henning og Martin, som med klapsavler blev genvalgt til næste års udebanemesterskaber.

Tak til sponsorere som var SuperBrugen i Assentoft og Regnbuen Rengøring i Auning

Til alle onsdagsherrer i Norddjurs Golfklub

Hvad betyder den nye Persondataforordning for dig.

Dit medlemskab af onsdagsherrerne oprettes dit navn, DGU nr. og evt. din mail og mobil nr.

Onsdagsherrerne i Norddjurs Golfklub anvender ovenstående data til visning af resultater i forbindelse med vores turneringer på vores hjemmeside

Hvis du melder sig ud af onsdagsherrerne , vil du blive slettet senest 1 måneder efter udmeldelse.

Hvis du ikke ønsker at billeder / resultater figurere på hjemmesiden, må du aktivt melde fra til bestyrelsen af onsdagsherrerne.

Hvis du er tilmeldt vores nyhedsbrev, vil du kunne modtage info om b.la. diverse turneringer + info om vagter osv.
Ønsker du ikke disse henvendelser må du AKTIVT melde mails fra på hjemmeside under punktet ”Kontakt” eller brug tilsendt mail til at framelde dig.

Venskabsmatch ude mod Grenå Golfklub

Husk tilmelding til venskabs matchen ude mod Grenå Golfklub den 30. maj kl 16:30

Sidste tilmelding på golfbox er på søndag kl. 20

Tuneringsfee er 150,00 inkl. spisning,  som betales derude. De ser gerne man møder op kl. 16:00

Sidste tilmeldings frist er søndag 20. august kl. 20:00

Der vil ikke være almindelig onsdagsherrer denne dag.