Månedsmatch – Generalforsamling og vagter

Onsdag d. 10. juni forsøger vi af afvikle vores første månedsmatch, med efterfølgende generalforsamling. Begge dele afhænger selvfølgelig af, om forsamlings antallet hæves.  Tilmelding foregår på golfbox, med senest tilmelding søndag kl. 20.

I tilfælde af at antallet af tilmeldte er større end det tilladte, aflyser vi ovenstående, og spiller almindelig “Onsdag” uden fælles spisning og generalforsamling. Hold jer orienteret på hjemmesiden.

Vi starter også op med vagter igen. Det betyder at hvis månedsmatch aflyses, vil der være bemandet ud fra vagtplanen. Husk at tjekke den, og få lagt det i jeres kalender. Hvis i ikke kan komme, så sørg selv for at få byttet med en anden.

Hent “Indkalselse til stiftende generalforsamling” her.

Pølser + månedsmatch:

Onsdag d. 20. maj vil der igen være pølser på grillen. Kassen med pølser osv. vil være stillet i herrernes omklædningsrum, hvor man så kan forsyne sig fra.  Hvis det nu viser sig at vi må være i klubhuset efter givne regler, og at vi må blokere banen i de 2 timer, anvender vi klubhuset i stedet.

Månedsmatch og generalforsamling :

I tilfælde af at der åbnes op for forsamling på 30 – 50 mennesker, har vi talt om at afvikle en månedsmatch d. 10 juni. Der vil selvfølgelig kommer mere information om dette, når vi nærmere dato for ud meldingen. Dog kan du allerede nu tilmelde dig på golfbox.

Indtil videre er der stadig ingen vagter om onsdagen. Der vil bliver informeret på vores hjemmeside, når vi starter op med dette.

Tilføjelse/rettelse til spillet på banen:

Lokal regel: Lempelse i urevne bunkere.

Områder i bunkere, hvor sandet ikke er revet/udglattet, behandles som areal under reparation. Gene eksistere ikke, hvis forholdet kun er til gene for spillerens stance.
Drop en bold (fra knæhøjde) inden for en køllelængde fra det nærmeste punkt for lempelse i bunkeren

Midlertidig lokalregel: Spil med lejeforbedring.

Lokalreglen er gældende fra 1. maj 2020 og indtil den ophæves:

Når en spillers bold ligger i en del af det generelle områdeklippet til fairwayhøjde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang ved at placere den oprindelige bold eller en anden bold i og spille den fra dette lempelsesområde:

 • Referencepunkt: Boldens oprindelige sted.
 • Størrelse af lempelsesområdet målt fra referencepunkt: En køllelængde fra referencepunktet, men med disse begrænsninger:
 • Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet:
 • Må ikke være tættere på hulletend referencepunktet, og
 • Skal være i det generelle område.

Hej alle onsdagsherrer

Onsdag den 29. april går vi i gang på 1/2 kraft.

Turneringer:

– Ønsker du at deltage i vores Årsmatcher (Rangliste/F18) – Husk da at tilmelde dig på Golfbox og indbetal kr. 200 på kontonr. 9388 – 0000671142

– Hulspil for i år aflyses.

– Venskabsmatch hjemme mod Randers i maj måned, aflyser vi.

– Månedsmatch, satser vi på at kunne gennemføre den 03. Juni med efterfølgende generalforsamling.

– Hver onsdag spiller vi om Vin og bolde (udleveres til den første månedsmatch)

 1. Hver søndag aften ved 20-21.00 tiden, ophæver vi blokering for den førstkommende onsdag. (1 uge af gangen)
 2. Du skal herefter selv booke en tid onsdag eftermiddag.
 3. Bekræft din tid og udskriv scorekort.
 4. Indbetaling Kr. 20,- i postkassen i omklædningsrummet (som vi altid har gjort) ELLER på mobile Pay 24876885 (Peter Due) (Der sidder pt. Ingen vagter)
 5. Aflevering af scorekort i postkassen (som vi altid har gjort)
 6. Det er muligt at blive handicap reguleret. (Det opfordrer vi alle til at gøre)
 7. Måske 1 enkelt øl på terrassen (max 10 personer samlet og 2 meter imellem) bagefter.

Vedr. spillet på banen:

 • Der oplæg på fairway
 • IKKE oplæg i bunkers p.t.
 • Bolden SKAL i hul

Vedr. vores årsmatcher er følgende regler ændret:

– De 7 bedste runder på året er tællende. (Tidligere 9)

– Man kan låse alle de huller man ønsker pr. runde i F18 (Tidligere 3)

– (Hulspil for i år aflyses)

Se evt. mere information på vores hjemmeside under ”Information”

D.v.s. Grillpølser, må vi desværre have til gode til senere.

VIGTIGT at alle værner om klubbens og DGU’s retningslinjer, men ovenstående har vi fået lov til.

På denne måde har vi valgt at spille/aktivere indtil nye retningslinjer gives.

Følg med på din mails og på vores hjemmeside.

V.h. Onsdagsherrerne.

Nye restriktioner

For at efterleve klubbens nye restriktioner, ophæver vi den traditionelle blokering onsdag den 01.04.2020
Derfor bedes du selv booke en tid, såfremt du ønsker at spille.
Alle konkurrencer som F18, rangliste, spil om vin for dagen, depos på kr. 20 er SUSPENDERET p.t.
Dette er gældende for den 01.04.2020 og 08.04.2020