Udebanemesterskab

Udebanemesterskaberne spilles i år på Søhøjlandet Golfklub lørdag den 22. juni.

Efter matcken kårer vi årets udebanemester + uddeler øvrige præmier for dagens konkurrencer. Herefter er der frokost.

Prisen for deltagelse er sat til 300,-  Da der gives tilskud fra klubben, kræves at man er aktiv spiller i onsdagsherrerne.

Gebyret skal indbetales på klubbens konto: reg. nr. 9388 – konto nr. 0000671142.

Sidste tilmelding er søndag d. 9. juni kl. 20:00.

Hulspils tunering

Hvis man ønsker at være med i hulspils turneringen, skal tilmeldingen ske inden den 22 april kl 20.

På golfbox hedder turneringen “Onsdagsherrer tilmelding gennemgående turneringen”

Først når man har tilmeldt sig på golfbox + indbetalt 200 kr. på kontonr. 9388 0000671142  er man med i turneringen.

Det er vigtigt man ikke “bare” overføre penge og glemmer at tilmelde sig

Ny formand

Som det nok er mange bekendt, så har Carsten valgt at trække sig som formand for ondagsherrerne, grundet manglende tid.

Vi har derfor været på udkig efter en ny, og Henrik Bach Nielsen har takket ja til formandsposten. Vil gerne takke Carsten for det flotte arbejde gennem tiden, og byder Henrik velkommen.

Nye Golfregler 2019

Fra 2019 skal vi som bekendt spille efter nye og ændrede Golfregler. Alle i Norddjurs Golfklub skal fra 1. januar være klar til at spille efter dem.

Du indbydes derfor hermed til en regelopdateringsaften, hvor ændringer og nyheder i golfreglerne gennemgås.
Bemærk: Hvis du har modtaget en indbydelse tidligere, bedes du se bort fra denne henvendelse..

Følgende regelaftener er foreløbig planlagt:

torsdag, den 13. december, kl. 19:00
tirsdag, den 18. december, kl. 19:00
torsdag, den 10. januar, kl. 19:00 (åbnes senere)
tirsdag, den 15. januar, kl. 19:00 (åbnes senere)

Regelgennemgangen forventes at vare 2 til 2½ time, afhængig af medlemmernes spørgelyst.

Midtvejs holdes en pause, hvor der serveres kaffe og et stykke brød.
Samlet pris, som også inkluderer regelbogen, ”Spillerudgaven af Golfreglerne”, kr. 40,00.

Medbring din smartphone eller tablet, da du i pausen så får mulighed for at løse en lille regelquiz på 6 spørgsmål. Spørgsmålene angår de regler, som vi har gennemgået inden pausen.

Tilmelding via Golfbox

Generalforsamling

Til alle Onsdagsherrer i Norddjurs Golfklub
Vor golfklub afholder den årlige ordinære generalforsamling torsdag, den 29. november 2018, og der er flere interessante, men også vigtige emner, der skal behandles. Formandens beretning og regnskabet er selvfølgelig altid interessante punkter, da de giver væsentlige informationer om, hvordan det står til i vor klub. Regnskabet (årsrapporten) er allerede tilgængelig på klubbens hjemmeside under indkaldelsen til generalforsamlingen.
På mødet skal der også vælges (hhv. genvælges) 4 medlemmer til bestyrelsen. Onsdagsherrerne er for kort tid siden blevet repræsenteret i bestyrelsen ved Peter Klemmensen, men er der evt. andre onsdagsherrer,
der ønsker at stille op, skal dette ske senest på mødet (jfr. gamle vedtægter) ved at kandidaten selv eller evt. et andet medlem melder hans kandidatur. Pt. har 3 medlemmer – men ingen onsdagsherrer – meldt deres kandidatur til bestyrelsen. Kandidaterne er Jens Sørensen, Maibrit Christensen og Henning Schødt. Se deres præsentationer på Norddjursgolf.dk.
Bestyrelsen har fremsat forslag om en vedtægtsændring, ligesom der er kommet flere forslag fra medlemmer om bl.a. også ændringer til vedtægterne. Medlemmernes forslag bliver offentliggjort på klubbens hjemmeside inden mødet.
Det er vigtigt, at klubben har vedtægter og regler, der giver fornuftige vilkår både for bestyrelse og medlemmer, så herfra skal lyde en opfordring til at studere og vurdere, hvilke af de fremsatte forslag, der foretrækkes.
Derfor: Mød op, bliv informeret og brug din indflydelse. HUSK tilmelding i Golfbox senest 27.11 kl. 22.