STIFTENDE GENERALFORSAMLING

Der indkaldes herved til stiftende generalforsamling i ONSDAGSHERRERNE, Norddjurs Golfklub til afholdelse lørdag, den 21. marts 2020, kl. 13.00* i Norddjurs Golfklubs lokaler med følgende Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formål med stiftelse af forening med vedtægter
  3. Gennemgang af udkast til vedtægter
  4. Afstemning: godkendelse af vedtægter
  5. Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen
  6. Valg af én suppleant
  7. Valg af revisor
  8. Aktivitets- og turneringsudvalget – medlemmer heraf m.v.
  9. Eventuelt

* Generalforsamlingen afholdes umiddelbart efter årets nytårsappel jfr. indbydelsen hertil. Såfremt nytårsappellen må aflyses pga. vejr- eller baneforhold, afholdes generalforsamlingen under alle omstændigheder kl. 13.00.

Hent vedtægter her

Nytårsappel.

Lørdag den 21. marts kl. 08:30, afholder vi nytårsappel.

Vi spiller en stableford match med gunstart kl. 08.30 og efterfølgende suppe og brød.

Herefter lidt information om den kommende sæson.

Matchfee = Kr. 25,- betales på dagen.

Afslutningsmatch.

Der er åben for tilmelding til vores afslutnings match, som er den 28. september.

Der er morgenmad kl. 07:45 med det som hører sig til. Starttid: 08.45 med baglæns gunstart.

Efterfølgende er der frokost, præmieoverrækkelse for dagen, årskonkurrencerne og de sidste onsdagsmatche.

Der er tilmelding i golfbox. Pris for deltagelse er 100 kr.

Månedsmatch

Husk tilmelding til vores månedsmatch den 7. august, som bliver en meget anderledes spilleform.

Inden man går ud vælger man 3 valgfrie jern eller køller  + 1 tvungen putter.  Der må altså kun være 4 i alt i sin bag.

Håber vi får en sjov og måske en tankevækkende runde.

Det er derfor ikke muligt at låse huller, og stabelford point tæller ikke med i vores årsmatch. 

Kom og vær med til en anderledes månedmatch.  

Sidste tilmelding er søndag d. 4. august kl. 20:00.

Månedsmatch

Husk tilmelding til vores månedsmatch, som vi denne gang spiller fra Rød tee, med spilleform netto slagspil.
Det er derfor ikke muligt at låse huller og stabelford point tæller ikke med i vores årsmatch. 

Kom og vær med til en anderledes månedmatch.  

Sidste tilmelding er søndag d. 2. juni kl. 20:00.

Udebanemesterskab

Udebanemesterskaberne spilles i år på Søhøjlandet Golfklub lørdag den 22. juni.

Efter matcken kårer vi årets udebanemester + uddeler øvrige præmier for dagens konkurrencer. Herefter er der frokost.

Prisen for deltagelse er sat til 300,-  Da der gives tilskud fra klubben, kræves at man er aktiv spiller i onsdagsherrerne.

Gebyret skal indbetales på klubbens konto: reg. nr. 9388 – konto nr. 0000671142.

Sidste tilmelding er søndag d. 9. juni kl. 20:00.