Månedsmatch

Der er åben for tilmelding til vores månedsmatch den 1. juni på golfbox.

Sidste månedsmatch var vi oppe på 44 deltagere, og det kunne da være fedt, hvis vi kunne komme op på 50 deltagere denne gang. Det kræver selvfølgelig at man er opmærksom på det, og får sig tilmeldt.

Husk derfor det er muligt at tilmelde sig “Nyhedsmail” på vores hjemmeside, hvor man ofte vil blive mindet om sådanne turneringer.

Sidste tilmelding til månedsmatchen er som sædvanlig søndag kl. 20.

Vagtplan 2022

Der er ændret i vagtplanen, da der var sat personer på, som vi desværre ikke har set endnu. Så tjek lige kalender

Der skal så vidt det er muligt, være 2 personer på vagt mellem kl. 16:00 og 17.00.

Der er også vagtens ansvar at der bliver ryddet pænt op efter os.

Hulspils-turnering

Hulspils-tuneringen er nu udarbejdet og lagt på vores hjemmeside. Klik her

Den kommer også til at hænge på vores opslagstavle, hvor man påfører resultater.

Få dem nu afviklet til tiden, så det ikke bliver nødvendig at foretage en afgørelse ved f.eks. en lodtrækning.

Banen

Enkelte huller – et hul ad gangen, kan være lukket i morgen onsdag den 13. april pga. banevedligeholdelse.

Vi har i udvalget besluttet at vi så blot notere 2 point på scorekorte, hvis man møder et hul som er lukket.  Man kan selvfølgelig heller ikke kan låse hullet, hvad jeg heller ikke tror nogen kunne finde på.

Derudover kan der også  forekomme kørselsspor efter maskiner på fairway, hvor man har lempelser efter reglen “Usædvanlige baneforhold”

Sæsonstart

Så nærmere vi os endelig sæsonstart.

Vi starter onsdag den 30. marts, som er en almindelig onsdags match. 

Baner er kun lukket fra kl. 15:00 til 16:00, og der sidder ingen vagt denne dag, grundet tidlig sol nedgang.  (Husk lige at tjekke vagtplanen)

Prisen er i år  25 kr. som indbetales via mobilpay (Evt. postkassen)

Husk også tilmelding til vores månedsmatch den 6. april kl. 16:15 
Turneringsfee er 110 kr. inkl. spisning, hvor vi efterfølgende holder Generalforsamling

Der er også  åben for tilmelding på golfbox, til vores gennemgående turnering, hvor man allerede fra den 6. april kan låse huller. 

Indkaldelse til GENERALFORSAMLING

Der indkaldes herved til ordinær

Generalforsamling

til afholdelse onsdag, den 6. april 2022 kl. 20.30

hos Norddjurs Golfklub i klublokalerne.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent (bestyrelsen foreslår et uændret kontingent på kr. 0,00)
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode
  På valg er: Henrik Bach Nielsen, Iver Hougaard Jensen og Per Villadsen – alle modtager genvalg
 6. Valg af 1 suppleant for 1-årig periode
  På valg er: Lars Næsby – modtager genvalg
 7. Valg af revisor
  På valg er: Peter Due – modtager genvalg
 8. Forslag fremsat af bestyrelsen
 9. Indkomne forslag
  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 2 uger før generalforsamlingens afholdelse
 10. Eventuel

  Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle, der har deltaget i klubbens arrangementer det foregående år. Valgbare til bestyrelsen er alle, der har deltaget i klubbens arrangementer inden for de seneste 2 år.

Bemærk! Generalforsamlingen afholdes umiddelbart efter, der umiddelbart forinden har været afholdt månedsmatch med efterfølgende spisning og præmieoverrækkelse.
Medlemmer, der ikke deltager i månedsmatchen, men som ønsker at deltage i generalforsamlingen er meget velkomne.

Hent indkaldelse her