Månedsmatch den 12. maj

Vi fastholder dato for vores månedsmatch den 12. maj, selvom vi desværre heller ikke må mødes bagefter. Derfor samme koncept som sidste gang, med en sandwich med rundt og med 50 kr. for deltagelse.

Præmier til vinderne og flagpræmier udleveres ved månedsmatch i juni måned, hvor vi også håber at kunne afvikle vores Generalforsamling.

Med de ændrede regler for forsamling, må vi nu kunne grille og spise pølser efter runden til vores almindelige onsdags matcher, med de regler der pt. er gældenden.